Aeroplanes Serie B -joker back-
Leaf Gum, 1940-1941, на обороте текст + Джокер

-1

коробка
0

Обертка
1


1

Оборот
2


2

Оборот
3


3

Оборот
4


4

Оборот
5


5

Оборот
6


6

Оборот
7


7

Оборот
8


8

Оборот
9


9

Оборот
11


11

Оборот
12


12

Оборот
13


13

Оборот
14


14

Оборот
15


15

Оборот
16


16

Оборот
17


17

Оборот
18


18

Оборот
19


19

Оборот
20


20

Оборот
21


21

Оборот
22


22

Оборот
23


23

Оборот
24


24

Оборот
25


25

Оборот
26


26

Оборот
27


27

Оборот
28


28

Оборот